Kultura, humanistyka, nauka

09/05/2014
Dyskusja, która odbyła się po dwóch wykładach z cyklu „Nauka w działaniu" wygłoszonych przez dwóch wybitnych krakowskich polonistów spoglądających na naukę przez pryzmat humanistyki:
prof. dr hab. Ryszard Nycz -- teoretyk i historyk literatury, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, wygłosił wykład „Kultura jako czasownik",
a zaraz po nim
prof. dr hab. Michał Paweł Markowski -- krytyk literacki, eseista, tłumacz, publicysta, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych UJ, starał się odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego humanistyka nie jest nauką?"
Dyskusję poprowadził dr Tomasz Bilczewski.