Umysł Wyzwolony

08/05/2014
Liczący około 100 miliardów neuronów mózg człowieka jest najprawdopodobniej najbardziej skomplikowaną strukturą we Wszechświecie. Szczytowym osiągnięciem, jakie wyłania się z działania tej niezwykłej struktury jest umysł. W ostatnich dekadach, za sprawą neurobiologów, psychologów, kognitywistów i psychiatrów, jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji naukowej, prowadzącej do lepszego zrozumienia „natury umysłu". Choć nasze myśli wyłaniają się z biologiczno-chemicznego podłoża naszych mózgów, zdają się być one -przynajmniej w pewnej mierze - od niego niezależne. Ludzki umysł jest „umysłem wyzwolonym", gdyż odpowiada za twórczość i postrzeganie piękna, przyswajanie kultury i dodawanie do niej nowych wzorców, poczucie bycia samym sobą i wybieganie myślą w przyszłość.
Ta na pierwszy rzut oka sprzeczna „natura umysłu", była tematem spotkania z dwojgiem naukowych Mistrzów: prof. dr. hab. Jerzym Vetulanim, oraz prof. dr hab. n. med. Dominiką Dudek. Spotkanie poprowadził dr Mateusz Hohol.