Sebald

08/03/2015
Campo Santo czyli ostatni zbiór esejów W.G. Sebalda – wydany pośmiertnie tom niedokończonych tekstów, notatek i pomysłów. Naszym gościem będzie dr Jakub Momro, literaturoznawca i filozof literatury. Rozmowa, podobnie jak proza Sebalda, będzie kluczyć pomiędzy kilkoma najważniejszymi tematami, które obecne są w prozie autora Pierścieni Saturna od samego początku, czyli o wizji historii naturalnej, pamięci, rzeczach, podróżach i … makrelach. W tej rozmowie nawet makrele okażą się niezwykle nośnym i ważnym przedmiotem uwagi. Będzie także o szczególnym fenomenie popularności tego autora, nie tylko w Polsce, a także o niebezpieczeństwach, jakie nieść może powierzchowna lektura jego prozy.