Inna Rzeczpospolita jest możliwa

08/06/2015
Najnowsza książka Jana Sowy jest wydarzeniem niezwykłym, spowodowała bowiem, że chyba po raz pierwszy do debaty publicznej trafia marksista, proponujący nie tylko szczególne spojrzenie na przeszłość Polski, lecz również podsuwa wizję zmiany przyszłości. Z Jakubem Baranem, reprezentantem partii Razem, porozmawiamy m.in. o interpretacji Solidarności jako wydarzenia komunistycznego, o technologii w perspektywie możliwości emancypacyjnych oraz o roli wyobraźni, którą odgrywa ona w możliwości stworzenia nowego porządku społecznego. Poruszymy również kwestie utopijności wizji Sowy i skomentujemy niektóre istotne pojęcia z jego książki, mające służyć za podwaliny nowego myślenia o społeczeństwie i polityce.