Proszę się nie rozchodzić. Spotkanie z Jacques’em Rancière’em

25/10/2014
Francuski filozof, zajmuje się związkami polityki, estetyki, społecznymi i filozoficznymi kontekstami sztuki. Współautor (wraz z Louisem Althusserem) Czytania Kapitału, przełomowej reinterpretacji myśli Karola Marksa. Wiele uwagi poświęca zagadnieniom praw człowieka, aktywności społecznej i miejsca ubogich w polityce i filozofii. Jeden z najczęściej przywoływanych i cytowanych intelektualistów francuskich, w 2006 r. uznany przez magazyn Artforum za najważniejszego filozofa dla sztuki współczesnej. W Polsce ukazały się jego prace: Dzielenie postrzegalnego. Estetyka jako polityka, Nienawiść do demokracji, Na brzegach politycznego.