Wybór tłumacza - język francuski

25/10/2014
Pasmo spotkań Wybór tłumacza to rozmowy z najważniejszymi tłumaczami literatury światowej. W tracie spotkań próbowali oni odpowiedzieć na trzy niezwykle istotne pytania.
Po pierwsze, jakie teksty powinno się dziś tłumaczyć na język polski, byśmy mieli kontakt z innymi literaturami; po drugie, co należy przetłumaczyć ponownie – jakie dzieła i jakich autorów należy przypomnieć i odświeżyć, aby odzyskać języki dziś już archaiczne i mało czytelne; i wreszcie – w jaki sposób należy budować kanon literatury światowej? Perspektywa tłumaczy, często pomijana i marginalizowana w świecie rządzonym przez marketing, wydaje się kluczowa dla projektu budowania „wspólnych światów”.
Cykl spotkań traktował o literaturze niemieckiej, skandynawskiej, amerykańskiej, rosyjskiej, brytyjskiej, francuskiej i hiszpańskojęzycznej.