Szumy

02/11/2015
Nagrania terenowe i towarzysząca im muzyka, muzyka z nich tworzona, multiplikacje i przetworzenia - gdyby realizowane bez końca, doprowadziłyby do szumu. Ten bywa piękny. Występuje też w przyrodzie. Nowe nagrania z Baskaru, Bołt i Little Cracked Rabbit.