Wiersze Plejady - Spruta Irenka, Ultranóg Bażant, Ślimpia Wełn, Sowi Syn...

01/01/2000
Ślimpia Wełn napisała piękny wiersz, musice Państwo wytrzymać do tego momentu. Warto zaś zrezygnować z wiersza Ojca Wylinki "Pojmany otwór Brata Filamona".
plakat wyrobiła wagma-toka
https://www.facebook.com/WagmaToka