TTIP i umowy inwestycyjne

05/11/2015
Rokowania między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w sprawie utworzenia Transatlantyckiego Porozumienia w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) toczą się ponad głowami obywateli. Potwierdza to obawy, że elity neoliberalne są zdecydowane przeobrazić świat wykorzystując szok wywołany kryzysem ekonomicznym.
TTIP powtarza rozwiązania testowane w wielu umowach inwestycyjnych narzucanych krajom Globalnego Południa. Na horyzoncie wyłania się projekt międzykontynentalnej dyktatury wielkich korporacji.