Maciej Jagielak - wykład

15/07/2015
Maciej Jagielak - Architekt, badacz architektury z kostek słomy. Pisze doktorat o architekturze straw bale w Polsce (na Politechnice Krakowskiej). Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego www.osbn.pl i autor szeregu publikacji/ artykułów/ prelekcji na temat budowania z naturalnych materiałów. Współtworzy nieformalną grupę projektową "FUCHI STUDIO".