W jaskini. Nasze tête-à-tête.

13/01/2015
Jaskinie, pieczary, tunele, przesmyki, sekretne przejścia i wejściówki do komnaty samego króla gór. Fosforyzujący górnicy i pomarańczowe szczury.
Arszenik w bieżącej wodzie i wapienny sen